Samla lån

Ibland behöver man låna pengar vid flera tillfällen och till olika ändamål. Som familj kanske man har bolån, ett billån vardera för båda föräldrarna, lån för att renovera köket samt några krediter via kreditkort och ett klädköp till familjen på avbetalning.

I denna situation, när man har flera lån och krediter, finns en risk att man betalar mycket i ränta. Särskilt blancolån som tagits vid en nödsituation kan medföra höga räntekostnader och avgifter. Om man har lånat pengar från olika lånegivare kan man dessutom betala extra för en separat avgift för varje lån. Pengarna som försvinner varje månad kan man förmodligen använda till något roligare. Så vad kan man göra då? Man kan ansöka om att samla lånen på ett ställe.

Fördelar

Genom att samla sina lån kan man spara mycket på att slippa extra avgifter. Man kan dessutom spara mycket på att genom att förhandla en lägre ränta på den samlade lånet. Många blancolån har höga räntor, särkilt när man tagit ett s.k. snabbt lån, som ett sms-lån. När man förhandlar med en långivare om att samla lånen kan man ha ett bättre förhandlingsläge för att få bättre ränta. De extra pengarna man får över varje månad på sparande, resor, shopping eller något annat roligare än avgifter.

Utöka bolån

När man ska vill samla sina lån och har bolån kan man försöka baka in de övriga lånen i bolånet. Detta går dock bara om det finns ett övervärde i bostaden. Det kan t.ex. vara så att man köpt hus och att fastighetspriserna gått upp sedan dess. Om man också har amorterat mycket på lånet under åren ökar chansen för övervärde i fastigheten.

Man kan då ansöka om att få utöka sitt bolån och använda de pengarna för att lösa sina andra lån och krediter. För att få reda på om det finns ett övervärde i bostaden och kan utöka bolånet behöver en värdering göras. Nu för tiden får man dock i regel bara göra en ny värdering vart femte år. Kontakta din bank för höra hur du kan gå tillväga, de kan ge dig tips och hjälp.

Om man inte har bolån eller inte har övervärde i sin bostad kan man försöka samla lån och krediter ändå. Först kontaktar man banker och långivare och ber om att få samla lånen där. Det kan t.ex. vara den bank man redan använder sig av, där man har lönekonto, ev. sparande o.s.v. Man kan också höra av sig till andra långivare, antingen på egen hand eller genom jämförelsesajter.

Kreditupplysning

Det man ska ha i åtanke är att när man ansöker om lån och krediter görs en kreditupplysning, en kreditupplysning. När någon begärt en kreditförfrågan på dig registreras detta i ditt namn och kan påverka din kreditvärdighet. En kreditförfrågan brukar ligga kvar ett år, annan aktivitet som ärende hos kronofogden kan ligga kvar längre. Det är därför bra att ha i åtanke att inte göra många kreditförfrågningar.

Detta gäller alla sorters kreditförfrågningar – banklån, kreditkort och när man köper något på avbetalning. Om man har gjort många kreditförfrågningar kan det vara svårare att få samla sina lån. Det kan vara avskräckande för långivaren att låna ut en större summa pengar om man nyligen ansökt om krediter.

Om man har många lån och krediter är det bra att kunna förklara varför man tagit dem och visa att man betalar av på skulderna. Om man haft en svår tid innan men nu fått ordning på sin ekonomi kan man förklara det. Då kan det vara bra att styrka det genom att visa bankutdrag och kontinuerliga betalningar i tid. Det är också viktigt att ha en budget och visa att man följer den.

Man kan ha i åtanke att långivare tjänar pengar på att låna ut pengar till de som behöver. Det är bra för låntagaren som behöver pengar men inte har tillräckligt just nu och för långivaren som får kompensation.

Förhandla

Långivaren är beroende av att människor lånar pengar, men denne är inte beroende av att ta just ditt lån. Vill du samla dina lån är du betydligt mer beroende av långivaren än vad långivaren är beroende av dig. Det är därför bra att kunna motivera varför långivaren vill ha en som kund. Genom att visa att man är pålitlig och har koll på sin ekonomi är chansen större att man får sin förfrågan godkänd.

Man är dock inte låst till en långivare. Det bästa är att kontakta flera långivare och man bör inte ta första bästa utan den med bäst villkor. Att ansöka om en större lånesumma kan vara både bra och dåligt.

Å ena sidan innebär det en större risk för långivaren men å andra sidan är det bättre vinst. Om man får en långivare att säga ja kan man förhandla om ränteprocenten, just för att summan är högre. Då är det också bra att kunna lägga fram budget med inkomster och utgifter och stadiga lånebetalningar som motivering. Det är viktigt att vara så förberedd som möjligt, det ligger i ditt intresse.